Skip to content
Vaegnägijatele

Üleujutusohu ennetamine ja leevendamine

Projekti elluviija: Keskkonnaagentuur (KAUR)

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 10 293 020 €

Toetusfondid: Euroopa Regionaalarengu Fond ja riiklik toetus

Periood: 01.01.2023 - 31.12.2029

Projekti sisu:

Toetust antakse veetaseme jälgimis-, prognoosimis- ja hoiatussüsteemi rajamiseks ja ümberehitamiseks ning selleks vajalike uuringute tegemiseks. Samuti üleujutusega seotud vastupanu valmisoleku tagamisega seotud tegevusteks ja teadlikkuse tõstmisega seotud tegevusteks.

Kavandatavad tegevused viiakse ellu 16 üleujutusohu riskipiirkonnas, milleks on:

 1. Pärnu linn
 2. Võiste alevik
 3. Häädemeeste alevik
 4. Virtsu alevik
 5. Kuressaare linn ja Nasva alevik
 6. Kärdla linn
 7. Haapsalu linn
 8. Tartu linn
 9. Aardlapalu küla
 10. Võru linn
 11. Tallinna linn (Haabersti, Põhja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita)
 12. Kiisa alevik ja Maidla küla
 13. Maardu linn
 14. Paide linn
 15. Sindi linn
 16. Raasiku alevik

Veetaseme jälgimis-, prognoosimis- ja hoiatussüsteemi rajamine ja ümberehitamine hõlmavad:

1) hüdrometeoroloogilise seirevõrgu arendusi, sh vajadusel uute hüdromeetriajaamade rajamist riskipiirkondades,

2) uue hüdroloogilise mudelprognoosi väljaarendamist,

3) veetaseme kaugseire operatiivteenuse arendamist,

4) üleujutuste andmestiku ja raporteerimise infosüsteemi arendamist,

5) tegevusteks vajalike alusuuringute teostamist,

6) asjaomase personali kompetentside arendamist ja elanike teadlikkuse edendamist üleujutustest põhjustatud kahjude ennetamiseks.

Lisaks ka riskipiirkondades asuvate elamute esimese korruse kõrguse määratlemist ning üleujutuse teemaga seotud teadlikkuse tõstmist.

Kontakt
Dokumendid