Skip to content
Vaegnägijatele

RMK looduskaitselised tegevused

Projekti elluviija: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 19 130 153,65 

Toetusfondid: Ühtekuuluvusfond ja RMK omafinantseering

Periood: 01.01.2014 -31.12.2023

Projekti sisu:

Intensiivse põllumajandustegevuse tulemusena on Eestis vähem poollooduslikke kooslusi ehk pärandkooslusi – puisniite, luhaheinamaasid ja rannakarjamaasid. Nende intensiivne kasutus on tänaseks lõppenud ja alad on kiirelt võsastunud. Poollooduslikes kooslustes elavate liikide arv on oluliselt vähenenud ja paljud neist liikidest on tänaseks ohustatud liikide nimekirjas. Elurikkuse taastamiseks on vaja eelkõige taastada nende liikide elupaigad ning leida moodused, kuidas juba taastatud aladel poollooduslikud elupaigad säilitada.

Projekti tulemusena taastatakse elupaigad 7000 hektaril - puisniitudel, soodes ja rabades, taastatakse ka näiteks metsise elupaigad. Poollooduslike alade hooldamiseks rajatakse nendeni juurdepääsuteed, vajadusel ka truubid ja sillad üle kraavide ja ojade. Korrastustööd on juba lõpetatud mitmetes parkides ja paisjärvedes.

RMK looduskaitselised tegevused Viru rabas
RMK looduskaitselised tegevused Viru rabas
RMK looduskaitselised tegevused Öördi rabas
RMK looduskaitselised tegevused Öördi rabas