Skip to content
Vaegnägijatele

RMK külastustaristu rekonstrueerimine

Projekti elluviija: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 6 222 563,84 €

Toetusfondid: Ühtekuuluvusfond ja RMK omafinantseering

Periood: 01.01.2015 -31.12.2023

Projekti sisu:

Eesti rahvusparkides ja kaitsealadel on suur osa külastuskorraldusest RMK vastutusalas. Selleks, et looduses liikuja saaks nautida Eesti maastike eriilmelisust ning omapära ja samas jääksid väärtuslikud elupaigad inimtegevusest kahjustamata, on RMK rajanud loodusesse arvukalt vaatetorne, matkaradu, laudteesid, lõkkekohti, telkimisalasid, metsaonne jne. Rajatiste juures on ka infotahvlid, mis annavad huvilistele täiendavaid loodusteadmisi. 

Projekti tulemusena on 2023. aasta lõpuks rajatud või rekonstrueeritud üle 80 külastuskorralduse väikeobjekti üle Eesti.

RMK külastustaristu - Orjaku õpperada
RMK külastustaristu - Orjaku õpperada
RMK külastustaristu - Orjaku õpperada
RMK külastustaristu - Orjaku õpperada