Skip to content
Vaegnägijatele

Ringmajanduse võimekuse tõstmine

Projekti elluviija: Keskkonnaagentuur

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 1 058 824 €

Toetusfondid: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanism, riiklik toetus, Keskkonnaagentuur

Periood: 19.07.2021 - 31.12.2023

Projekti sisu:

1.     Koostatakse ringmajanduse arengudokument - ringmajandust käsitlev elektrooniline käsiraamat;

2.     Analüüsitakse KOVide võimalikkust ringmajanduse juurutamiseks - KOVide ringmajanduse suutlikkuse kaardistamine ja ettepanekud omavalitsustele;

3.     Tõstetakse nii ametnike kui ka avalikkuse teadlikust - ametnikele, sh keskkonnaspetsialistid, suunatud koolitusprogrammi loomine ja nende koolitamine;

4.     Õpetajatele mõeldud ringmajanduse koolitusprogrammi koostamine ja infopäevad;

5.     Korraldatakse üleriigiline ringmajandava kooli võistlus koolinoortele;

6.     Korraldatakse ringmajanduse konverentse, luuakse teadlikkust tõstvaid klippe ja materjale ning tehakse teavituskampaaniaid;

7.     Keskkonnahoidlike riigihangete edendamine - hankimise protsessi lihtsamaks muutmine hankija vaatest ja keskkonnahoidlike riigihangete näidetest ülevaate tegemine.