Skip to content
Vaegnägijatele

Ringmajanduse teavituste ja koolituste läbiviimine ning lahenduste rakendamine

Projekti elluviija: Kliimaministeerium

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 1 000 000

Toetusfondid: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja riiklik kaasfinantseering

Periood: 01.01.2023-31.12.2029

Projekti sisu: 

Projekti eesmärk on tõsta ringmajanduse alaseid teadmisi, ringmajanduse valdkonna ekspertide pädevust ja ringmajanduse lahenduste kasutamist.

Viia läbi ringmajanduspõhiste lähenemiste kasutamise, arendamise ja teadlikkuse alane koolitustegevus ning luua juhendmaterjalid ja tõsta ekspertide pädevust nii ringmajanduse tootmise kui ka tarbimise poole suunal, sh ohutu materjaliringluse korraldamiseks ja digitaalsete lahenduste kasutuselevõtuks.

Piloteerida uudseid lahendusi ringmajanduse edendamiseks nii tarbimise kui tootmise suunal.
Projekti tulemusena on Eestis olemas pädevad eksperdid, kes aitavad rohepööret ellu viia, ja laiem teadlikkus on haritud ringmajanduspõhistest vajadustest nii tootmise kui tarbimise suunal.
Tegevused võimaldavad tõsta ettevõtete, finantsasutuste, kohalike omavalitsuste ja füüsiliste isikute teadlikkust ringmajandusest, võimaldades seeläbi liikuda Eestis lineaarmajanduselt ringmajandusele.
Projekti tulemusena rakendatakse uudseid lahendusi riigi- või omavalitsuste üleste ringmajanduse alaste tegevuste edendamiseks.

Kontakt