Skip to content
Vaegnägijatele

Paldiski endise tuumaobjekti kahe reaktorisektsiooni likvideerimise ja radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise uuringud ning radioaktiivselt saastunud metallijäätmete käitlemine ehk RAJALA

Projekti elluviija: Aktsiaselts A.L.A.R.A

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 8 354 844,00 €

Toetusfondid: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm ja riiklik toetus

Periood: 01.01.2019 - 31.12.2023

Projekti sisu:

Paldiskis on endises allveelaevade õppekeskuses leitud radioaktiivseid jäätmeid. Lisaks on mujalt Eesti territooriumilt leitud radioaktiivselt saastatud jäätmeid ja neid on marginaalses koguses utiliseeritud seadmetes. 2040. aastaks peab Eestis valmima radioaktiivsete jäätmete lõppladestuspaik ja 2050. aastaks peab töötlema ja pakendama kõik radioaktiivsed jäätmed ning paigaldama need lõppladestuspaika. Selle eesmärgi nimel on Eestis tegutsetud juba mitukümmend aastat.

Projekti tulemusena viiakse 2023. aastaks läbi põhjalikud uuringud, et välja selgitada, mis on ajutiselt betooniga kaetud kahe reaktori sees. Uuringute tulemusena töötatakse välja tehnilised lahendused, kuidas reaktorites olevaid jäätmeid kätte saada ja edasi käidelda. Paralleelselt uuritakse kohti, kuhu rajada Eestis lõppladestuspaik. Võimalike asukohtade valimisel pööratakse tähelepanu avalikkuse kaasamisele, milleks on loodud eraldi alamprogramm.

RAJALA
Paldiski endine tuumaobjekt