Skip to content
Vaegnägijatele

Purtse jõe, Kroodi oja ning Maadevahe ja Priimetsa ATB jääkreostuse ohutustamine

Projekti elluviija: Kliimaministeerium (KliM)

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 39 632 040,66 €

Toetusfondid: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm ja riiklik toetus

Periood: 01.01.2016-31.12.2023

Projekti sisu:

Eestis on nõukogude aja pärandina jäänud mitmeid kohti, kus maapind on reostunud nafta- ja õlijääkidega - vanad üksiti paiknenud asfaltbetooni tehased (ATB) ja suuremad tööstuspiirkonnad. Selle projekti toel puhastatakse üks osa Purtse jõe piirkonna põlevkiviõli jääkreostusest. 

Juba on puhastatud Maadevahe ATB territoorium Saaremaal, Priimetsa ATB territoorium Valgamaal ja Maardu fosforiiditööstuse jääkreostus Kroodi oja ümbruses. 

Püssi
Püssi