Skip to content
Vaegnägijatele

Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine

Projekti elluviija ja partner: Sotsiaalministeerium (rahvatervise osakond) ja Terviseamet

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 1 200 000 €

Toetusfondid: Õiglase Ülemineku Fond (ÕÜF) ja riiklik toetus

Piirkond: Ida-Virumaa

Periood: 01.01.2023 - 31.12.2029

Projekti sisu:

Projekti raames viiakse ellu järgmised tegevused:

1. Kemikaalide riskide hindamine (tegevuse viib ellu Sotsiaalministeerium)

Tegevuse käigus koolitatakse Ida-Virumaa keemiatööstuse riskihindajaid eesmärgiga aidata neil ümber profileeruda põlevkivitööstusega seotud riskide hindamiselt ringmajandusel ja mittefossiilsetel kütustel põhineva keemiatööstuse kemikaalide hindamisele.

2. Biomonitooringu korraldamine põlevkivisektoriga kokkupuutuva elanikkonna seas. (Tegevuse viib ellu Terviseamet)

Biomonitooringu eesmärk on tuvastada, kui palju on põlevkivisektoriga kokkupuutuval elanikkonnal (kuhu kuuluvad nii põlevkivisektori töötajad kui ka maakonna elanikud) organismis elu- ja töökeskkonnast sinna sattunud kemikaale ning hinnata terviseprobleemide tekkimise riske. Biomonitooring tehakse vere-, uriini- ja juukseproovide põhjal ning uuritakse raskmetallide, pestitsiidide jääkide, PAH-i metaboliitide ja BTEX-i (benseeni, tolueeni, etüülbenseeni ja ksüleeni) sisaldust proovides nii põlevkivisektoriga kokkupuutuvas rühmas kui võrdlusrühmades.

 

Kontakt
Dokumendid