Skip to content
Vaegnägijatele

Pärandniitude taastamine

Projekti elluviija: Keskkonnaamet (KeA)

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 5 000 000 €

Toetusfondid: Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fond (2021-2027 periood)

Periood: 01.01.2022 - 31.12.2029

Projekti sisu:

Toetuse andmise eesmärk on Euroopa Liidu loodusdirektiivi märgade pärandniitude taastamine kliimamuutustega kohanemise valmisoleku suurendamiseks.

Toetatakse märgade pärandniitude - rannaniitude, sinihelmikakoosluste, niiskuslembeste kõrgrohustute, lamminiitude ja soostunud niitude (edaspidi koos kaitstavad elupaigad) taastamist. Kaitstavate elupaikade taastamine toimub Natura 2000 võrgustiku aladel ja teistel kaitstavatel aladel looduskaitseseaduse alusel kinnitatud kaitsekorralduskavade ja liigikaitse tegevuskavade põhjal. Pärandniite taastatakse kokku 2000 hektaril. Toetuse abil parandatakse kaitstavate liikide ja elupaikade seisundit.

Kontakt
Dokumendid