Skip to content
Vaegnägijatele

Päästesõidukite ja päästevarustuse soetamine, IT-lahenduse väljatöötamine ning toimepidevuse ja kriisideks valmisoleku suurendamine

Projekti elluviija: Päästeamet

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 25 148 824 €

Toetusfondid: Ühtekuuluvusfond, riiklik kaasfinantseering

Periood: 01.02.2023 - 31.12.2029

Projekti sisu:

Keskkonnariskid kasvavad üleilmsete kliimamuutuste tõttu nii ajas kui ka ruumis, mistõttu tuleb kliimamuutustega kohanemiseks suurendada Päästeameti võimekust reageerida metsa- ja maastikutulekahjudele ning täiendada halvenenud julgeolekukeskkonnas hajutatud päästevahendite varu. Projekti raames soetab Päästeamet multifunktsionaalseid pääste põhiautosid, keskkonnahoidliku päästesõiduki, mobiilse juhtimiskeskkonna ja konteiner-veebasseini ning arendab riskikommunikatsiooni veebisaiti olevalmis.ee, mille kaudu suureneb iseseisva hakkamasaamise võime. Projekti raames soetatav päästetehnika on oma olemuselt multifunktsionaalne ning selle olemasolu suurendab lisaks keskkonnaalasele valmisolekule lisandväärtusena ka üldist sisejulgeolekualast turvalisust.

Kontakt