Skip to content
Vaegnägijatele

Õhukvaliteedi seirevõrgustiku arendamine ja täiendamine ning asukohapõhise terviseriski hinnangute süsteemi loomine

Projekti elluviija: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK)

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 14 285 714,29 €

Toetusfondid: Euroopa Regionaalarengu Fond ja riiklik kaasfinantseering

Periood: 01.01.2022 - 31.12.2029

Projekti sisu:

Projekti eesmärgiks on uuendada õhukvaliteedi seirevõrgustikku ja sellel põhinevat modelleerimissüsteemi. Tervisemõju hindamistulemuste põhjal luuakse infotehnoloogiline lahendus, mis võimaldab anda ühiskonnale selge põhjenduse elluviidud meetmete asjakohasuse kohta ning seostab õhusaasteainetega kokkupuutumist inimeste terviseriskidega.

 

Kontakt
Dokumendid