Skip to content
Vaegnägijatele

Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks (SEME2)

Projekti elluviija: Keskkonnaagentuur (KAUR)

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 267 256 €

Toetusfondid: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja riiklik kaasfinantseering

Periood: 01.01.2021 - 31.12.2023

Projekti sisu:

Projekti eesmärgiks on hüdrometeoroloogiajaamade uuendamine. Tegevuse käigus uuendatakse hüdrometeoroloogiajaamade sisseseadet ning taristut ja suurendatakse nende automaatsust. Kokku uuendatakse 12 jaama voolukiirusmõõtjaid, logereid, andureid ja seirekaameraid. Projekti tulemusel on võimalik paremini välja töötada mudeleid kliimamuutuste hindamiseks ja nendega kohanemiseks.