Skip to content
Vaegnägijatele

Meteoroloogilise, hüdroloogilise ja keskkonnaseire ning nende tugisüsteemide arendamine (SEME3)

Projekti elluviija: Keskkonnaagentuur (KAUR)

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 6 141 176 €

Toetusfondid: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja riiklik kaasfinantseering

Periood: 01.01.2023 - 31.12.2029

Projekti sisu:

Projekti eesmärk on kliimamuutustega kohanemine ja katastroofiriski ennetamine.

Projekti käigus:

  • uuendatakse hüdrometeoroloogia jaamade sisseseadet ja taristut;
  • arendatakse meteoroloogilist radarivõrku ning suurendatakse seiresüsteemide automaatiseeritust;
  • uuendatakse Harku aeroloogiajaama hoonet ja Kabli keskkonnaseirejaama taristut;
  • arendatakse keskkonnaseire andmete kogumise, haldamise ja avalikustamisega seotud IT-süsteeme ja taristut;
  • viiakse ellu toetuse kasutamisega seotud teavitustegevusi.
Kontakt
Projekti info
Dokumendid