Skip to content
Vaegnägijatele

Merepäästevõimekuse suurendamine

Projekti nimi: Merepäästevõimekuse suurendamine

Projekti elluviija: Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 7 145 294 €

Toetusfondid: Ühtekuuluvusfond, riiklik kaasfinantseering

Periood: 01.02.2023 - 31.12.2029

Projekti sisu:

Eesmärk on suurendada Politsei- ja Piirivalveameti ja vabatahtlike merepäästjate võimekust kliimamuutustega kohaneda ja valmisolekut otsingu- ja päästetööde efektiivseks ja turvaliseks läbiviimiseks. Selleks uuendatakse pääste- ja ohutusvarustust ning kopterite tehnikat, soetatakse moodulhooned varustuse hoiustamiseks ning päästevestistendid mereohutuse parandamiseks.

Kontakt