Skip to content
Vaegnägijatele

Kliimamuutustega arvestamine ja kliimateadlikkuse suurendamine

Projekti elluviija: Kliimaministeeriumi (KliM) kliimaosakond

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 5 819 605,52 €

Toetusfondid: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja riiklik kaasfinantseering

Periood: 01.01.2023 - 31.12.2029

Projekti sisu:

Projekti eesmärk on kliimamuutustega kohanemine ja katastroofiriski ennetamine ning selleks vastupanuvõime edendamine, võttes arvesse ökosüsteemipõhist lähenemist. Projektiga suurendatakse elanikkonna teadlikkust kliimamuutustest teabekampaaniate, koolituste, infopäevade ja haridusprogrammide abil ning korraldatakse kliimanäituseid Eesti muuseumites. Kohalike omavalitsuste tasandil viiakse läbi detailplaneeringute pilootprojektid kliimariskidega arvestamiseks.

Kontakt
Dokumendid