Skip to content
Vaegnägijatele

Vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Vabariigi valitsuse toetus

Metsakasutuse kitsendustest põhjustatud kahjude ja kulude hüvitamine erametsaomanikele.

Mis asi on vääriselupaik ja kuidas seda kaitsta?

Vääriselupaik on ala, kus on suur tõenäosus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemiseks. Tegemist on väljaspool kaitstavat loodusobjekti asuva alaga. Sellise ala kaitseks saab erametsaomanik sõlmida KIKiga lepingu, kes hüvitab metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahjud ja kulud (metsaseadus §23).

Inventeeritud ja registrisse kantud vääriselupaiga olemasolust on võimalik teada saada metsaregistri avalikust veebiteenusest http://register.metsad.ee/avalik/. Kui veebiteenuses vääriselupaika ei kajastu, pöörduge Keskkonnaameti poole.

 

Täpsemalt saab vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimise kohta lugeda Erametsaportaalist.

 

Kontakt