Skip to content
Vaegnägijatele

Toetused metsaühistule

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Vabariigi valitsuse toetus

Toetame erametsaomanikest koosnevate metsaühistute tegevust.

Milline metsaühistu võib metsaühistu toetust küsida?

Toetust võib taotleda metsaühistu, kellel on:
1) taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga vähemalt 400 liiget;
2) kvalifitseerumine toetuse taotlemiseks (loe täpsemalt SIIT);
3) mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal vastuvõetud üldkoosoleku otsus, millest nähtub tema liikmete nõusolek taotleda toetust, kui põhikirjast ei nähtu õigust taotleda toetust metsaühistu liikmete nimel;
4) sõlmitud tööleping, töövõtuleping või muu võlaõiguslik leping metsaseaduse § 10 lõike 51 nõuetele vastava konsulendiga (ainult nõustamistoetuse taotlemisel).

Metsaühistu toetust võivad metsaühistud taotleda ka ühiselt. Loe täpsemalt SIIT.

*Kui erametsaomanik on mitme metsaühistu liige, arvestatakse erametsaomanike nõustamise ja metsaühistu toetuse juures isiku liikmelisust nendes metsaühistutes proportsionaalselt.

Kui suur on metsaomanike nõustamistoetus?

Nõustamistoetuse  määr on kuni 100 eurot nõustatud metsaomaniku kohta. Toetuse maksimaalne summa moodustab vooru eelarvest sama suure osakaalu, kui on metsaühistu liikmete osakaal kõigist selles taotlusvoorus taotluse esitanud metsaühistute liikmete koguarvust. Kui metsaühistu küsib toetust rohkem, arvutab KIK metsaühistu maksimaalse toetuse summa ja teeb otsuse lähtuvalt sellest.

Kui palju metsaühistu toetust saab?

Metsaühistu toetuse määr on kuni 40 eurot ühe metsaühistu liikme kohta, sh:
1) erametsaomanike rühmanõustamiseks kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas;
2) metsakasvatustööde korraldamiseks (määruse § 12 lõikes 12 nimetatud tegevused) määruse lisas 17 esitatud valemi järgi kuni 100 eurot hektari kohta;
3) metsaühistu tegevustoetuseks kuni 10 eurot metsaühistu liikme kohta kalendriaastas;
4) koolimetsa asutamiseks ja selle tegevuse korraldamiseks kuni 3196 eurot metsaühistu kohta kalendriaastas.

Ühistaotlejate jaoks on rühmanõustamise ja koolimetsa asutamise toetuse määrad teised. Vaata täpsemalt SIIT.

 

Pikemalt saab metsaühistu toetuste taotlemise kohta lugeda Erametsaportaalist.

 

 

Kontakt