Skip to content
Vaegnägijatele

Innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõttu toetav üleeuroopaline Innovatsioonifond

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)

Toetame taotlejaid projektiideede esitamisel ja partnerite leidmisel.

Suurprojektide taotlusvoor on avatud alates 3. novembrist 2022 ning vooru eelarvet tõsteti 3 miljardi euroni seoses REPowerEU paketi tegevustega. Väikeprojektide taotlusvoor oli avatud kuni 31. augustini 2022, vooru eelarve oli 100 miljonit eurot.

Euroopa Liidu Innovatsioonifond on üleeuroopaline fond, mille eesmärk on suurendada uute ja innovaatiliste madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu. 

Innovatsioonifondi senised fookusvaldkonnad (eelarve 1 miljard eurot):

  • Taastuvenergia tootmine ja kasutamine
  • Süsiniku kinnipüüdmine, ladestamine ja utiliseerimine
  • Energiaintensiivne tööstus, sh süsinikuintensiivsete toodete asendamine
  • Energia salvestamine, sh energia salvestamise lahendused tööstuses

RePowerEU meetmetega seotud täiendavad fookusvaldkonnad:

  • Innovatiivne tööstuse elektrifitseerimine ja vesinik (eelarve 1 miljard eurot). Otsitakse innovatiivseid meetmeid elektrifitseerimisel, asendamaks fossiilkütuste kasutust tööstuses ning ka taastuva vesiniku tootmist või kasutust tööstuses.
  • Puhaste tehnoloogiate tootmine (eelarve 700 miljonit eurot). Otsitakse innovatiivsed tootmismeetmeid tootmaks nii komponente kui ka lõppseadmeid elektrolüüserite, kütuseelementide, taastuvenergia, energiasalvestuse või soojuspumpade valdkondades. 
  • Keskmise suurusega pilootprojektid (eelarve 300 miljonit eurot). Otsitakse väga innovatiivseid, läbimurdelisi või läbilöövaid (tööstuslikke) tehnoloogiaid ulatuslikuks/täielikuks dekarboniseerimiseks (deep decarbonisation), mis suudaksid parandada innovatsiooni töökeskkonnas, tootmise efektiivsuses või toimimises (operational environment), kuid mille jõudmine tööstusliku tootmise tasemeni pole antud pilootprojekti raames ootuspärane.

Sihtrühm: ettevõtjad (keskmised ja suured ettevõtted, korporatsioonid, iduettevõtted).

Kuigi tegemist on otsetoetusega Euroopast, siis KIK ja Keskkonnaministeerium pakuvad Eesti ettevõtjatele siin kohapeal tuge eelnõustamise teel, et valideerida projekti sobivust! 

Innovatsioonifondi uudistega kursis olemiseks on võimalik liituda meililistiga SIIN.