Skip to content
Vaegnägijatele

Innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtt

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Heitkogustega kauplemise süsteem (HKS)

Toetame taotlejaid Euroopa Liidu Innovatsioonifondi projektiideede esitamisel toetuste ja vähempakkumiste iga-aastastesse taotlusvoorudesse.

23. novembril 2023 avati nii väike-, keskmiste kui suurprojektide voor mahuga 2,5+, 20+ ja 100+ miljonit eurot. Taotluste tähtaeg oli 9. aprillil 2024. Voorude eelarve on 4 miljardit eurot. Infopäeva materjalid siin. Toetusvoor avaneb taas igal sügisel.

23. novembril kuulutati välja ja 8. veebruaril suleti esimene taastuvvesiniku oksjon eelarvega 800 miljonit eurot. Infopäeva materjalid siin. Uut oksjonit on oodata 2024. aasta lõpus, oksjon on eeldatavalt iga-aastane.

 

ÜLDINFO

Euroopa Liidu Innovatsioonifond on üleeuroopaline fond, mille eesmärk on suurendada uute ja EL tasemel innovaatiliste ning madala süsinikuheitega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu. Meede ei toeta inkrementaalset innovatsiooni (tootmise tavatehnoloogilist uuendamist).

Programmi juhtüksus on Euroopa Komisjon (EK), projekti haldamise, sh taotlusprotsessi läbiviimise on komisjon delegeerinud rakendusagentuurile Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). 

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni taotluste esitamise portaali kaudu.

 

Innovatsioonifondi fookusvaldkonnad:

  • Taastuvenergia tootmine ja kasutamine
  • Süsiniku kinnipüüdmine, ladestamine ja utiliseerimine
  • Energiaintensiivne tööstus, sh süsinikuintensiivsete toodete asendamine
  • Energia salvestamine, sh energia salvestamise lahendused tööstuses
  • Transport ja ehitised

Sihtrühm: ettevõtjad (keskmised ja suured ettevõtted, korporatsioonid, iduettevõtted).

 

Kuigi tegemist on otsetoetusega Euroopast, pakub KIK ettevõtjatele tuge eelnõustamise teel, et valideerida projekti sobivust. 

Innovatsioonifondi uudistega kursis olemiseks on võimalik liituda meililistiga SIIN.