Skip to content
Vaegnägijatele
-

Negavatt10 vestlusõhtu Tallinna Linnaruumifestivalil

Muu

Rävala puiestee, Tallinn

Roheideede konkurss Negavatt on juba 10 aastat aidanud tegusatel noortel negavatte toota! Sel puhul kutsume kõiki mõnusale õhtupoolikule, kus arutame koos noorte ja veel noorematega keskkonna- ja kliimateemade üle.

Vestlusõhtu toimub Tallinna Linnaruumifestivali laval Rävala puiesteel.

Ajakava:

  • 16.00-16.15 Tervitussõnad, KIKi juhataja Andrus Treier.
  • 16.15-17.00 Vestlusring ”Kuidas rääkida kliimateemadest tõhusalt ja mõjusalt”.

Arutlevad: Eva-Ingrid Rõõm (Keskkonnainvesteeringute Keskus), Anette Parksepp (SEI Tallinn), Madle Lippus (Tallinna Linnavalitsus), Emma Sofia Meri (Fridays For Future Eesti)

Kliimamuutused on üks suurimaid väljakutseid, millega inimkond tänapäeval silmitsi seisab. Kuidas aga rääkida sellest teemast nii, et see oleks tõhus ja mõjus, samal ajal vältides paanikat ja hirmu? Vestlusringis arutame, millised võiksid olla tõhusad kanalid kliimateemade käsitlemiseks ning millised oskused on vajalikud kliimamuutuste teavitamise juures. Samuti uurime, milline võiks olla poliitiliste otsuste ja suurettevõtete roll kliimateadlikkuses ning milline on kliimanoorte perspektiiv ja millist rolli saavad nad kliimateemade kajastamisel ühiskonnas mängida?

  • 17.00-17.45 Vestlusring ”Tehnoloogilised vs sotsiaalsed lahendused kliimakriisile”.

Arutlevad: Erik Sven Puudist (Clevering), Indrek Kelder (Cleantech Estonia), Maie Kiisel (Tartu Ülikool), Hanah Lahe (Noorte Keskkonnanõukogu ja Riigikogu liige).

Ühelt poolt usume ja loodame, et tehnoloogilised lahendused on võtmeks kliimakriisi leevendamisel. Tehnoloogiliste uuenduste abil saaksime vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, kiirendada taastuvenergia tootmist ja rakendada tõhusamat ressursikasutust.
Samas ei saa me kõrvale jätta ulatuslikke sotsiaalsete muudatuste vajadust. Me peame muutma oma tarbimis- ja käitumisharjumusi, võtma vastutuse keskkonna eest ning lõpetama looduse ja ressursside kuritarvitamise. Kliimakriis ei ole ainult tehnoloogiline probleem, vaid ka sotsiaalne ja poliitiline probleem, mis nõuab laiaulatuslikke muutusi.
Kes ja kus peab astuma samme keskkonnaalase vastutuse võtmiseks? Kas vastutus lasub valitsustel, ettevõtetel või igal üksikisikul? Kas peame võtma vastutuse globaalselt või piirkondlikult?

Vestlusringe modereerib Riigikantselei rohepoliitika nõunik Ivo Krustok.

  • 17.45-19.00 Foorumteater
  • 19.00 Vabas vormis oleng

Programm on valminud koostöös Noorte Keskkonnanõukoguga.

Negavatt 10 vestlusõhtu koos arutelude, foorumteatri ja olenguga
Kontakt
Ürituse info