Skip to content
Vaegnägijatele

Kombineeritud sademeveesüsteemide rajamise toetuse taotlusvooru algus

Taotlusvooru algus

Toetuse eesmärk on sademevee probleemide lahendamine tiheasustusaladel.

Taotlusi saab esitada jooksvalt e-toetuse keskkonna kaudu kuni eelarve täitumiseni. Taotlusvooru eelarve on 25 080 000 eurot.

Toetust võib taotleda: vee-ettevõtja; kohalik omavalitsus ja omavalitsusliit; kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus; maakondlik omavalitsusliit või arenduskeskus.

Vaata täpsemaid tingimusi toetuse tutvustusest.

 

Taotlusvooru tingimusi tutvustav teabepäev toimub 10.01.2024 kell 13.00 Teamsi keskkonnas. Infopäevale registreerumine on avatud kuni 04.01.2023 SIIN

Kontakt
Toetuse info