Skip to content
Vaegnägijatele
-

Kombineeritud sademeveesüsteemide rajamise toetuse infopäev

Infopäev

Taotlusvooru tingimusi tutvustav teabepäev toimub 16.01.2024 kell 13.00 Teamsi keskkonnas. 

 

Taotlusi saab esitada jooksvalt e-toetuse keskkonna kaudu kuni eelarve täitumiseni. Taotlusvooru eelarve on 25 080 000 eurot.

Toetuse eesmärk on sademevee probleemide lahendamine tiheasustusaladel.

Toetust võib taotleda: vee-ettevõtja; kohalik omavalitsus ja omavalitsusliit; kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus; maakondlik omavalitsusliit või arenduskeskus.

Vaata täpsemaid tingimusi ja infopäeva salvestust toetuse tutvustusest.

Kontakt
Toetuse info