Skip to content
Vaegnägijatele

Saaremaa esimesest rohekiirendist võrsusid jumekad äriideed

Iga suur asi saab alguse ideest. Kuid selleks, et see idanema läheks, võib selle algataja vajada toetust, julgustust ja nõu. Saaremaal pandi rohemajanduse esimeses kiirendiprogrammis kasvama hulk põnevaid ideid, millest nii mõnigi on tänaseks juba jõudsasti edasi arenenud.

Tänavu veebruari keskpaigas kogunes Saaremaal hulk alustavaid ja tulevasi iduettevõtjaid kogukondlikule häkatonile, kus ühe päeva jooksul tegeleti intensiivselt rohemajandusalaste äriideedega taastuvenergeetika, põllumajanduse ja metsanduse ning transpordi vallast.

Programmi läbi viinud agentuuri Baltic Innovation Agency finantseerimisteenuste valdkonnajuht Kadri Uus sõnab, et Saaremaal esitatud ideed olid väga mitmekesised ja erinäolised. Näiteks pakuti välja parkimiskoha broneerimine veesõidukitele sadamates, õlleraba väärindamist, „ujuva maa“ tehnoloogia rakendamist põllumajanduses, aga ka glamuurse ökomajutuse loomist, kodumajapidamiste ja ettevõtete energiajalajälje mõõtmist, punavetikate paremat kasutuselevõttu ja ravimtaimede väärindamist.

Esimene kiirendi on saanud juba järje

Kiirendi põhiprogrammis osales kokku üheksa meeskonda ning programmi lõpetas edukalt seitse. „Tagasiside nii osalejatelt kui ka partneritelt oli väga positiivne. Tegu oli Saaremaa esimese kiirendiprogrammiga ja osalejad tõid välja, et on omaette väärtus Saaremaal sellises formaadis koos teiste ettevõtlike inimestega kohtuda,“ räägib Uus. „Projekt õnnestus väga hästi alustuseks seetõttu, et korraldajate (Baltic Innovation Agency, Kuressaare Edukontor, Eesti Taastuvenergia Koda ja Buildit Green) omavaheline klapp oli suurepärane. Lisaks olid meil kogenud ja inspireerivad esinejad - mentorid nii Saaremaalt kui ka Eesti startup-kogukonnast ja kaugemaltki.“

Tegu oli Saaremaa esimese kiirendiprogrammiga ja osalejad tõid välja, et on omaette väärtus Saaremaal sellises formaadis koos teiste ettevõtlike inimestega kohtuda.

Kadri Uus

Ideed arenevad edasi

Mis on aga saanud esimeses kiirendiprogrammis osalenud ideedest? „Kolm parimaks valitud meeskonda, st energiajalajälje tiim, erinevate punavetikasaaduste arendamisega tegelev Vetik ja NaabriNeti kogukonnaplatvorm tegutsevad oma algatustega edasi,“ sõnab Uus. NaabriNeti sai programmist sellise tõuke, et vormistasid ettevõtmise juba osaühinguks. Nende soov on luua uudne kogukonnaplatvorm, mis toetab samas külas, asumis või piirkonnas elavate inimeste omavahelist suhtlust ja ressursside jagamist. HarborIn´i tiim, kes tegeleb sadamate broneerimissüsteemiga, jõudis aga Ajujahi Top20 hulka.

Tänaseks on kiirendi idee edasi arenenud ning sel sügisel viiakse koos Kuressaare Edukontori ja Startup Estoniaga läbi juba järgmist kiirendiprogrammi. Seekord on sihtgrupiks noored ning fookusteemadeks rohemajandus ja IT.

Kas ainult Saaremaal?

Rohelisele iduettevõtjale pakuvad toetust ja abi mitmed rohekiirendid ja häkatonid üle Eesti. Tihtipeale on just süsteemne lähenemine, mõtete vahetamine ja moraalne tugi see viimane tõuge, mida tulevane ettevõtja alustamiseks vajab.

KIK on veel lisaks Saaremaa häkatonile toetanud mitmeid teisigi rohetehnoloogiate arendamisele suunatud programme nagu näiteks: Buildit rohekiirendi, Prototron ja Prototron Junior, TalTechi merevaldkonna häkaton, Tehnopoli kasvuprogramm ning maailma suurima roheliste äriideede konkursi ClimateLaunchpad 2022 Eesti vooru.

Saaremaa kiirendi

Tekst: Kristina Traks
Foto: Erakogu