Skip to content
Vaegnägijatele

Rahastatud projektid

Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi. 

NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.

KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.

Rahastatud projekte 23

Toetusi kokku 956 383 €

Tulemusi kokku 23
Projekti nimi Toetuse saaja Maksumus Toetuse summa Valdkond Maakond Rahastusallikas
Abruka saare kõrge väärtusega looduskeskkonna kaitsmine läbi looduskaitselise taristu hooldamise Saaremaa Vallavalitsus 15 157 € 12 126 € Looduskaitse Saare maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Ajalooliste looduslike pühapaikade inventuur Ida-Saaremaal Muinsuskaitseamet 113 040 € 90 432 € Looduskaitse Saare maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Eesti kaljukotka-asurkonna demograafilise seisundi analüüs Eesti Maaülikool 24 939 € 19 951 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Eesti lindude arvukus ja staatus Eesti Ornitoloogiaühing 48 190 € 48 190 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Euroopa naaritsa, Mustela lutreola, asustamine Saaremaale, asustamisjärgse seiremetoodika väljatöötamine ja seire. Kolmas osa Sihtasutus Lutreola 95 701 € 95 701 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Juhendid lindude abistamise kohta Eesti Ornitoloogiaühing 12 447 € 9 335 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Kahepaiksete sigimisedukus erineva kuivendusmõjuga metsamaastikes Tartu Ülikool 82 908 € 66 327 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Kaitsekorralduskavades kavandatud meetmete rakendamine Vapramäel Elva maastikukaitsealal ja Keeri-Karijärve looduskaitsealal 2023-2025 Vapramäe - Vellavere - Vitipalu Sihtasutus 24 573 € 24 573 € Looduskaitse Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Lageraie mõju pesitsevate metsalindude tervislikule seisundile Tartu Ülikool 82 089 € 65 671 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Loodushoiutööd kahepaiksete seisundi parandamiseks Mittetulundusühing Rohu Park 21 655 € 19 480 € Looduskaitse Lääne-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Loodusteadlikkust tõstvate koolituste korraldamine Tori valla elanikele Tori Vallavalitsus 10 030 € 7 522 € Looduskaitse Pärnu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Natura linnualade linnustiku inventuurid 2024 Eesti Ornitoloogiaühing 45 222 € 45 222 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Oina küla puisniidu hooldamiseks vajaliku tehnika ostmine MTÜ Oina küla puisniit 16 879 € 14 347 € Looduskaitse Saare maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Oluliste looduskaitsetööde tegemine talgute korras 2024 Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond 142 343 € 134 460 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Ostrakoodifauna kaitsealuste liikide inventuur ja ohustatuse hindamine Eestis Tartu Ülikool 17 829 € 13 372 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Põõsaspea rändeloendus 2024 Eesti Ornitoloogiaühing 85 458 € 85 458 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Rohelise hiidkupra, kui vähemärgatava ning rangelt kaitstava metsasambla elupaigamudeli testimine ja looduskaitseline rakendamine Tartu Ülikool 47 788 € 38 230 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduskava tegevuste elluviimine Viimsi Vallavalitsus 12 313 € 9 850 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Tehnika soetamine puisniidu hoolduseks Mittetulundusühing Rannaniidud ja metsad 41 360 € 35 156 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Tehnika soetamine puisniitude hooldamiseks. Rehe Ait OÜ 3 840 € 3 264 € Looduskaitse Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)