Skip to content
Vaegnägijatele

Rahastatud projektid

Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi. 

NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.

KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.

Rahastatud projekte 7

Toetusi kokku 559 942 €

Tulemusi kokku 7
Projekti nimi Toetuse saaja Maksumus Toetuse summa Valdkond Maakond Rahastusallikas
Erinevate maapinna ettevalmistamise meetodite metsakasvatuslikud- ja keskkonnamõjud Eesti Maaülikool 102 904 € 82 323 € Metsandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Juuremädaniku biotõrje võimaluste uuring Eesti päritolu seenetüvedega Eesti Maaülikool 105 309 € 84 248 € Metsandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Maaparandussüsteemide korrashoiu tõhususest männi-, kuuse-, ja kaseenamusega puistute kasvukäigu, põhjavee taseme aastasisese dünaamika ja puidu tiheduse varieeruvuse näitel Eesti Maaülikool 106 978 € 84 513 € Metsandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõtmine 2024-2025 Eesti Maaülikool 133 267 € 105 281 € Metsandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Metsa ökosüsteemiteenuste integreerimine metsamajanduse kavandamise mudelitesse Eesti Maaülikool 76 000 € 59 541 € Metsandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Metsapatoloogia- ja geneetika labori uuendamine Eesti Maaülikool 77 460 € 61 968 € Metsandus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Puu ja puistu tagavara mudelite koostamise metoodika loomine ja mudelite kaasajastamine Eesti Maaülikool 102 586 € 82 069 € Metsandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)