Skip to content
Vaegnägijatele

Võru linna Laane võrgupiirkonna ja perspektiivsete võrgupiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamine

Võru linna soojusmajanduse arengukava koostatakse aastani 2027. Arengukava koosneb neljast osast. Käesolev projekt keskendub Laane ja perspektiivsete võrgupiirkondade arengukavale ehk 2le osale valdkonna arengukavast. Arengukava koostamisega soovitakse kompleksselt vaadata kõiki linna soojus- ja kütusevarustuse süsteeme ja vajadusi ning arenguvõimalusi. Arengukava koostamisega soovitakse luua eeldused energia lõpptarbimise vähendamiseks, sh soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Toetuse saaja Võru Linnavalitsus
Valdkond Energeetika
Maakond Võru maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 6000.00 €
Toetuse summa 5000.00 €
Projekti number 2014-2020.6.02.15-0061
Rahastamise aasta 2016
Taotlusvoor Soojusmajanduse arengukava koostamine
Projekti staatus Lõpetatud