Skip to content
Vaegnägijatele

Võru linna haljastusjäätmete kompostimisväljaku rajamine

Projekti otseseks eesmärgiks on Võru linna kaasaegsetele nõuetele vastava haljastus-, aia- ja kalmistujäätmete käitlemiseks kompostimisplatsi rajamine lähtuvalt Võrumaa omavalitsuste ühisest jäätmekavast 2015 -2020. Projekti olulisteks eesmärkideks on aun-kompostimise tehnoloogia tulemuslik rakendamine, selle läbi kompostitava materjali taaskasutusse võtmise võimaluse loomine ning elanikele sorteeritud aia- ja haljastusjäätmete üleandmisvõimaluste tagamine.
Antud projekti realiseerimisega rajatakse Võru linna esteetilise väljanägemisega, kõiki keskkonnanõudeid arvestav vastuvõtu-komposteerimisväljak, mis on tehniliselt, keskkonnakaitseliselt ja majanduslikult parim alternatiiv ning tugineb Võrumaa omavalitsuste ühises jäätmekavas toodud eesmärgile (aia-, pargi- ja haljastusjäätmete liigiti kogumine tekkekohas ning kompostimine lähimal komposteerimisplatsil ja kompostimisplatsi rajamine suuremate jäätmetekitajate juurde).

Toetuse saaja Võru Linnavalitsus
Valdkond Jäätmed
Maakond Võru maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 74304.10 €
Toetuse summa 62562.40 €
Projekti number 11077
Rahastamise aasta 2015
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2015-2
Projekti staatus Lõpetatud
The website encountered an unexpected error. Please try again later.