Skip to content
Vaegnägijatele

Võru Lasteaed Päkapikk õpetab keskkonnahoidu läbi õuesõppe IV

Võru Lasteaias Päkapikk käivate laste käitumusharjumuste ja väärtushinnangute kujundamine keskkonnasäästlikuks rühmade looduskeskustes, õuesõppeklassis ja õppekäikudel toimuvate aktiivõppetegevuste kaudu.
Laps mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale.
Vastavalt koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale seotakse õppe- ja kasvatustegevus eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus keskkonnas.

Toetuse saaja Võru Lasteaed "Päkapikk"
Valdkond Keskkonnateadlikkus
Maakond Võru maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 2719.28 €
Toetuse summa 2187.07 €
Projekti number 4488
Rahastamise aasta 2012
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2012-2
Projekti staatus Lõpetatud