Skip to content
Vaegnägijatele

Võru Lasteaed Päkapikk õpetab keskkonnahoidu läbi õuesõppe III

Võru Lasteaias Päkapikk käivate laste käitumusharjumuste ja väärtushinnangute kujundamine keskkonnasäästlikuks rühmade looduskeskustes, õuesõppeklassis ja õppekäikudel toimuvate aktiivõppetegevuste kaudu.
Laps mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale.
Vastavalt koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale seotakse õppe- ja kasvatustegevus eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus keskkonnas.

Toetuse saaja Võru Lasteaed "Päkapikk"
Valdkond Keskkonnateadlikkus
Maakond Võru maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 3534.03 €
Toetuse summa 2734.03 €
Projekti number 1743
Rahastamise aasta 2011
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2011-2
Projekti staatus Lõpetatud