Skip to content
Vaegnägijatele

Viljandi Männimäe linnaosa kaugküttetorustiku renoveerimine

Projektiga renoveeritakse Viljandi linna Männimäe piirkonnas ca 2,4 km kaugküttetorustikku. Projekt on vajalik vana, 1980-ndatel aastatel rajatud halvas seisukorras, avariiohtliku ja suure soojakaoga soojustorustiku asendamiseks uue, eelisoleeritud torustikuga. Projekti tulemusena tõuseb tarbijate varustuskindlus ja vähenevad renoveeritava piirkonna kaugküttetorustiku soojakaod. Väiksemad trassikaod tähendavad, et väheneb ka põletatava kütuse kogus koos koormusega keskkonnale.

Toetuse saaja aktsiaselts ESRO
Valdkond Energeetika
Maakond Viljandi maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 892609.00 €
Toetuse summa 446304.00 €
Projekti number 2014-2020.6.02.19-0473
Rahastamise aasta 2020
Taotlusvoor Soojustorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused IV
Projekti staatus Lõpetatud