Skip to content
Vaegnägijatele

Veiste ja töövahendite soetamine poollooduslike koosluste hooldamiseks Kurese maastikukaitsealal

Kurese MTÜ soovib saavutada PLK alade hea seisundi Kurese MKA-l niitmise ja karjatamise teel. Projektiga hõlmatud alasid on ajalooliselt karjatatud, mille tulemusel on kujunenud PLK-d. Käesoleval ajal on alad osaliselt hooldatud, kuid loomkoormus ei ole piisav tagamaks väärtuslike PLK elupaikade head looduskaitselist seisundit. Projektiga soetatakse 60 veist ja erivahendid koosluste niitmiseks ja transpordiks. Loomade pidamiseks on plaanis soetada kogumisaiad, veemahutid ja ehitada karjaaiad.

Toetuse saaja MTÜ Kurese
Valdkond Looduskaitse
Maakond Pärnu maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 235086.00 €
Toetuse summa 199824.00 €
Projekti number 2014-2020.8.01.16-0137
Rahastamise aasta 2017
Taotlusvoor Perioodi 2007-2013 taotlusvoor
Projekti staatus Lõpetatud