Skip to content
Vaegnägijatele

Veeteemalise viktoriini läbiviimine ja õppemapi väljatöötamine

Projekti eesmärgiks on juhtida inimesi mõtlema rohkem veeressursside mõistlikule ja säästlikule tarbimisele ja majandamisele.
Keskkonnaamet viib läbi veeteemalise viktoriini, millega ergutatakse laste ja noorte huvi veeteema vastu ning mis aitab kaasa koolitundides õppimisele kui ka hilisemale eriala valikule.
Koostatud veeteemaline õppemapp suunab inimest toimima keskkonnateadliku veetarbijana ning väärtustama säästvat eluviisi.

Toetuse saaja Keskkonnaamet
Valdkond Keskkonnateadlikkus
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 28207.50 €
Toetuse summa 28207.50 €
Projekti number 5548
Rahastamise aasta 2013
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2013-1
Projekti staatus Lõpetatud