Skip to content
Vaegnägijatele

Veetarga retk Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe HEJ-s

Laps
1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub
loodusesse säästvalt;
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja
maastikulist mitmekesisust;
4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;
5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

Toetuse saaja Kadrioru Lasteaed
Valdkond Keskkonnateadlikkus
Maakond Harju maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 294.00 €
Toetuse summa 294.00 €
Projekti number 16824
Rahastamise aasta 2019
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2019-1
Projekti staatus Lõpetatud