Skip to content
Vaegnägijatele

Väike-Kamari küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimine

Eesmärgiks on tagada käesoleva projektiga Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas nõuetele vastav joogivesi ja reoveekäitlus rekonstrueerides olemasolevad trassid ning ühendades nii vee kui ka kanalisatsiooni Põltsamaa linna süsteemidega.

Toetuse saaja Põltsamaa Vallavara OÜ
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 281223.00 €
Toetuse summa 185000.00 €
Projekti number 14058
Rahastamise aasta 2017
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2017-1
Projekti staatus Lõpetatud