Skip to content
Vaegnägijatele

Tartu linnas Vilja - Künni - Vahi tänavate piirkonnale uus täiendav soojustorustiku ühendus

Projekti tulemusena liidetakse kaugküttevõrku kinnistud Vahi tn tn 24, Vahi tn 26, Vahi tn 38 ja Vahi tn 46, Tartu linn. Rajatava torustikuga luuakse võimalus liituda kaugküttega kõigile Vilja, Künni ja Vahi tänavate äärsete piirkondade kinnistutele. Torustik saab olema eelvooluks ka Tartu valla Vahi tee suuna perspektiivsele soojustorustikule. Luuakse võimalus kaugküttega liitumisteks uutele perspektiivsetele kortermajade arendustele, s.h. aadressil Vahi tn 11 Tartu vald.

Toetuse saaja aktsiaselts Tartu Keskkatlamaja
Valdkond Energeetika
Maakond Tartu maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 546399.00 €
Toetuse summa 189400.00 €
Projekti number 2014-2020.6.02.20-0507
Rahastamise aasta 2020
Taotlusvoor Soojustorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused V
Projekti staatus Lõpetatud