Skip to content
Vaegnägijatele

Tartu linnas Vaksali tn 53 - Vinkli tn 3 soojustorustike renoveerimine

Projektiga renoveeritakse suurte võrgukadudega õhus, betoonkanalites ja raudtee aluses tunnelis ebaefektiivsed avariiohtlikud soojustorustikud. Need asendatakse osaliselt uutes asukohtades eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikena. s.h. rajatakse kinnisel meetodil uues asukohas raudtee alune soojustorustik. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Hoitakse ära kuumaveekahjustuste risk inimeste tervisele ja varale hoonete keldrites.

Toetuse saaja aktsiaselts Tartu Keskkatlamaja
Valdkond Energeetika
Maakond Tartu maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 372846.00 €
Toetuse summa 76020.00 €
Projekti number 2014-2020.6.02.19-0454
Rahastamise aasta 2020
Taotlusvoor Soojustorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused IV
Projekti staatus Lõpetatud