Skip to content
Vaegnägijatele

Tartu linnas Vahi tänava ja Aruküla tee piirkonna täiendav soojustorustiku ühendus

Tekst alates TROM. Projekti tulemusena liidetakse kaugküttevõrku kinnistud Kanepi tn 5 ja Aruküla tee 9. Rajatava magistraaltorustikuga luuakse võimalus liituda
kaugküttega kõigile selle piirkonna Vahi tänava ja Aruküla tee äärsetel kinnistutele. Torustik on eelvooluks ka kinnistute Kummeli tn 6, 6a, 4, 4a 8c ja 8b ning Vahi tn 64 ja 64a kaugküttega varustamiseks. Luuakse võimalus kaugküttega liitumiseks kogu Kvissentali ja Tartu valla kinnistutele piirkonnas.

Toetuse saaja aktsiaselts Tartu Keskkatlamaja
Valdkond Energeetika
Maakond Tartu maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 398360.00 €
Toetuse summa 162533.00 €
Projekti number 2014-2020.6.02.17-0316
Rahastamise aasta 2017
Taotlusvoor Soojustorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused II
Projekti staatus Lõpetatud