Skip to content
Vaegnägijatele

Tartu linnas Puiestee tn 2e ja naaberkinnistute soojustorustike renoveerimine ja uute soojustorustike rajamine

Projektiga likvideeritakse väga suurte võrgukadudega õhus paiknevad ebaefektiivsed avarii- ja tipukatalamajast väljuvad transiittorustikud ning ka naaberkinnistuid varustavad ebaefektiivsed õhus paiknevad soojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtadesas eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikega. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Korrastub linnaruum ja vähenevad kinnistuomanike kitsendused.

Toetuse saaja aktsiaselts Tartu Keskkatlamaja
Valdkond Energeetika
Maakond Tartu maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 297585.00 €
Toetuse summa 64885.20 €
Projekti number 2014-2020.6.02.17-0291
Rahastamise aasta 2017
Taotlusvoor Soojustorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused II
Projekti staatus Lõpetatud