Skip to content
Vaegnägijatele

Tartu linnas Mõisavahe tn 9 kuni Mõisavahe tn 22 soojustorustike renoveerimine

Projektiga likvideeritakse suurte võrgukadudega betoonkanalites ja hoonete keldrites paiknevad ebaefektiivsed avariiohtlikud transiittsoojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtades hoonetevälistena eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikena. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Ellimineeritakse kuumaveekahjustuste risk inimeste tervisele ja varale hoonete keldrites.

Toetuse saaja aktsiaselts Tartu Keskkatlamaja
Valdkond Energeetika
Maakond Tartu maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 358762.00 €
Toetuse summa 129520.00 €
Projekti number 2014-2020.6.02.20-0506
Rahastamise aasta 2020
Taotlusvoor Soojustorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused V
Projekti staatus Lõpetatud
The website encountered an unexpected error. Please try again later.