Skip to content
Vaegnägijatele

Tartu linnas Mõisavahe tn 59 - Mõisavahe tn 67 soojustorustike renoveerimine

Projektiga likvideeritakse suurte võrgukadudega betoonkanalites ja hoonete keldrites paiknevad ebaefektiivsed avariiohtlikud transiitsoojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtades hoonetevälistena eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikena. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Hoitakse ära kuumaveekahjustuste risk inimeste tervisele ja varale hoonete keldrites.

Toetuse saaja aktsiaselts Tartu Keskkatlamaja
Valdkond Energeetika
Maakond Tartu maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 470330.00 €
Toetuse summa 123609.00 €
Projekti number 2014-2020.6.02.19-0433
Rahastamise aasta 2020
Taotlusvoor Soojustorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused IV
Projekti staatus Lõpetatud