Skip to content
Vaegnägijatele

Tartu linnas Ilmatsalu tn 10 kuni Ilmatsalu tn 26 piirkonna soojustorustike renoveerimine

Projektiga likvideeritakse suurte võrgukadudega betoonkanalites paiknevad ebaefektiivsed transiitsoojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtades hoonetevälistena eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikena. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Hoitakse ära kuumaveekahjustuste risk inimeste tervisele ja varale.

Toetuse saaja aktsiaselts Tartu Keskkatlamaja
Valdkond Energeetika
Maakond Tartu maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 261470.00 €
Toetuse summa 96000.00 €
Projekti number 2014-2020.6.02.20-0508
Rahastamise aasta 2020
Taotlusvoor Soojustorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused V
Projekti staatus Lõpetatud