Skip to content
Vaegnägijatele

Tartu linnas Anne tn 80 - Jaama tn 173 soojustorustike renoveerimine

Projektiga likvideeritakse suurte võrgukadudega betoonkanalites ja hoonete keldrites paiknevad ebaefektiivsed avariiohtlikud transiittsoojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtadesas hoonetevälistena eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikega.

Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Ellimineeritakse kuumaveekahjustuste risk inimeste tervisele ja varale hoonete keldrites.

Toetuse saaja aktsiaselts Tartu Keskkatlamaja
Valdkond Energeetika
Maakond Tartu maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 341700.00 €
Toetuse summa 117477.00 €
Projekti number 2014-2020.6.02.18-0341
Rahastamise aasta 2018
Taotlusvoor Soojustorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused III
Projekti staatus Lõpetatud