Skip to content
Vaegnägijatele

Tallinna ühtse kaugküttevõrgu soojuse energiasalvestuse pilootprojekt

Toetuse saaja AS Utilitas Tallinn
Valdkond Energeetika
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)
Projekti maksumus 4500000.00 €
Toetuse summa 675000.00 €
Projekti number 20.4.03.23-0038
Rahastamise aasta 2023
Taotlusvoor Energiasalvestuse pilootprojektide arendamise programm
Projekti staatus Käimasolev