Skip to content
Vaegnägijatele

Süsinikukrediidi programmi pilootrakendus Tansaanias

Tansaanias süveneb mulla süsiniku sisalduse langus 11 miljoni hektari põllumaa ulatuses. Teisisõnu, põllumajandustoodang antakse piiratud loodusliku ressursi arvelt ja ei ole praeguses vormis jätkusuutlik. Projekti ülesanne on käivitada Tansaanias eAgronom süsinikuprogrammi piloot eesmärgiga töötada välja kohalikke olusid arvestav mulla süsiniku-mudel, mis on eelduseks CO2 vabatahtlikul turul osalemiseks ning seekaudu süsinikku sekvesteerivate majandamispraktikate rahastamiseks.

Toetuse saaja eAgronom OÜ
Valdkond Arenguriikide kliimaeesmärgid
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Projekti maksumus 249835.00 €
Toetuse summa 199868.00 €
Projekti number Kliima.3.01.22-0110
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamine IV
Projekti staatus Käimasolev