Skip to content
Vaegnägijatele

Ristiku Põhikooli IDU-VÕRSE-EDU. Loodus- ja tehnoloogia-ainete aktiivõpe nutikasvuhoones.

Projekti e esmärk on tõsta Ristiku põhikooli tava-, tõhustatud toe ja eritoe klassides õppivate õpilaste teadlikkust looduslike ressursside olulisusest ja piiratusest ning inimtegevuse mõjust keskkonnale. Toidutaimede kasvatamise võimalusega nutika ja keskkonda säästva tehnoloogia abil soovime mitmekesistada loodus- ja tehnoloogiaainete aktiivõppe võimalusi, toetada käivituaid valikaineid II ja III kooliastmes "praktiline loodusõpetus" ja "ettevõtlusõpe" ning Toidulabori huviringi tööd.

Toetuse saaja Ristiku Põhikool
Valdkond Rohetehnoloogia
Maakond Harju maakond
Rahastaja Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)
Projekti maksumus 5268.00 €
Toetuse summa 5004.60 €
Projekti number Kliima.7.01.23-0191
Rahastamise aasta 2023
Taotlusvoor Perioodi 2007-2013 taotlusvoor
Projekti staatus Lõpetatud