Skip to content
Vaegnägijatele

Reoveepuhastuses anaeroobse tehnoloogia rakendamine ja metaanitekke mõju vähendamine ebastabiilse elektrienergia kättesaadavuse tingimustes.

Rwanda paljudes piirkondades puudub nõuetekohane reoveepuhastus. Projekti eesmärgiks on arendada ja ehitada Nyamata linna Rwandas looduslähedane reoveepuhastussüsteem koos biogaasi kogumissüsteemiga, millel oleksid minimaalsed hooldus- ja opereerimiskulud. Tekkiv biogaas kasutatakse ära toidu valmistamiseks. Projektiga panustatakse oluliselt kliimamuutuste leevendamisse kui ka kohalike elukeskkonna parandusse.

Toetuse saaja Osaühing aqua consult baltic
Valdkond Arenguriikide kliimaeesmärgid
Maakond Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid
Rahastaja Heitkogustega kauplemise süsteem (HKS)
Projekti maksumus 212680.00 €
Toetuse summa 170144.00 €
Projekti number Kliima.3.01.22-0107
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamine IV
Projekti staatus Käimasolev