Skip to content
Vaegnägijatele

Puiduhake.com OÜ mobiilse purusti soetamine

Ressursitõhususe investeeringu eesmärk on raskesti töödeldava hakkpuidu toorme purustamiseks sobiva purusti, mis koosneb eelpurustist ja haamerpurustist, kasutusele võtmine, läbi mille kasvab hakkpuidu toodang 45% võrra ja alaneb tooraine kasutus toodanguühiku kohta 1% võrra. Seade võimaldab katlakütuseks sobivaks hakkpuiduks töödelda nii mullaseid ja juurte vahele jäänud kividega kände, väiksemaid metallesemeid sisaldavat jäätmepuitu (nt lammutuspuit, puitalused) ning jämedaid, saeveskite jaoks ülemõõdulisi puunotte. Uue purustiga on eesmärk tootmist alustada 2021. aastal.

Toetuse saaja Puiduhake.com OÜ
Valdkond Ringmajandus
Maakond Harju maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 759950.00 €
Toetuse summa 303980.00 €
Projekti number 17190
Rahastamise aasta 2020
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2020-1
Projekti staatus Lõpetatud