Skip to content
Vaegnägijatele

Põltsamaa valla Võisiku küla ühisvee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine

Eesmärgiks on tagada käesoleva projektiga Võisiku külas nõuetele vastav joogivesi ja
reoveekäitlus rekonstrueerides ning uuendades olemasolevaid süsteeme (s.h rajada uus puurkaev koos veetöötlusega, rekonstrueerida reoveepuhasti ning vee-ja kanalisatsioonitrassid).

Toetuse saaja Põltsamaa Vallavara OÜ
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Keskkonnaprogramm (KP)
Projekti maksumus 425679.00 €
Toetuse summa 243597.00 €
Projekti number 12444
Rahastamise aasta 2016
Taotlusvoor Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2016-1
Projekti staatus Lõpetatud