Skip to content
Vaegnägijatele

Põltsamaa piirkonnas ÜVK teenuse osutamiseks seadmete ja traktori soetamine

Toetuse saaja Põltsamaa Vallavara OÜ
Valdkond Veemajandus
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Projekti maksumus 111115.00 €
Toetuse summa 94447.90 €
Projekti number 2.1.0101.15-0168
Rahastamise aasta 2015
Taotlusvoor Perioodi 2007-2013 taotlusvoor
Projekti staatus Lõpetatud