Skip to content
Vaegnägijatele

Põltsamaa linna rohetaristu alleede taastamine ja uuendamine linnalise soojussaare leevendamiseks

Projektiga taastatakse Põltsamaa linna avaliku tänavaruumi ajalooline ilme ja vähendatakse kliimamuutustest tulenevaid negatiivseid mõjusid elukeskkonnale. Projektiga taastatakse Põltsamaa linna läbivate teede alleed ja rajatakse soojasaarte leevendamiseks kõrghaljastusega rohealad Põltsamaa lossihoovi ja kesklinna Kuperjanovi tänavale (seal hulgas suurele ringile).

Toetuse saaja Põltsamaa Vallavalitsus
Valdkond Kliima
Maakond Jõgeva maakond
Rahastaja Euroopa Majanduspiirkonna toetused (EMP)
Projekti maksumus 445200.00 €
Toetuse summa 321657.00 €
Projekti number 2014-2021.1.06.22-0115
Rahastamise aasta 2022
Taotlusvoor Kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevused
Projekti staatus Käimasolev